Category: Teknoloji

Açık Kaynaklı Yazılım Nedir?

Açık kaynak terimi, bir yazılımın makine diline dönüştürülmeden önceki kaynak kodlarının, herkes tarafından okunabilir ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya açık yayınlanmasını ifade etmektedir.

Ultra-wideband nedir, nasıl çalışır?

Ultraband veya UWB olarak da bilinen Ultra-wideband, Wi-Fi ve Bluetooth gibi radyo dalgaları aracılığıyla çalışan kısa menzil bir haberleşme protokolüdür. Düşük güç kullanımı ile kısa bir...