Von Neumann & Harvard Mimarileri

CPU seviyesinde belleğe nasıl erişileceği problemi ele alındığında karşımıza iki popüler tasarım çıkmaktadır: Von Neumann ve Harvard mimarileri.